Nätverk och länkar

Nätverk


Socionomutbildningarna finns med i ett stort nätverk i Sverige, Norden och i resten av världen.

Förbundet för forskning inom socialt arbete (FORSA) arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik i Sverige.

INTERNATIONALISERING

 

Norden

Nordisk Organisation för Utbildning i Socialt Arbete – NOUSA

 

Europa och övriga världen

International Federation of Social Workers - 

IFSW


International Association of Schools of Social Work, IASSW, är ett världsomstpännande förbund för alla socionomprogram och utbildningar i socialt arbete. Ett hederspris delas ut varje år. 

JURIDIK

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate curabitur.

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nuncat amet mattis, totam ante est volputate curabitura imperdiet vestibulum in suspendisse nec odiosa mollis fusce est tempor.

VFU

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc.

 

  • Mattis totam est vulputate
  • Curabitur imper vestibulum
  • Sem pede ut dolor
  • Suspendisse duis nibh sit
  • Laoreet vitae enim odio id

Sveriges socionomutbildningar