Hem

Förbundet Sveriges Socionomutbildningar har bildats.

Förbundet vill:

  • främja samverkan mellan Sveriges socionomutbildningar samt vidareutbildningar på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå,
  • stärka utveckling av forskning, utbildning och praktik i socialt arbete,
  • samordna och utveckla erfarenhetsutbyte inom och mellan olika nätverk med relevans för socialt arbete,
  • vara en aktör i samhällsdebatten. 

Representanter från Sveriges socionomutbildningar vid bildningen av det nya förbundet

den 23 mars 2018.

VÅR VISION

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate curabitur.

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nuncat amet mattis, totam ante est volputate curabitura imperdiet vestibulum in suspendisse nec odiosa mollis fusce est tempor.

MER INFORMATION FÖR DIG SOM SOCIONOM

 

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc.

 

  • Mattis totam est vulputate
  • Curabitur imper vestibulum
  • Sem pede ut dolor
  • Suspendisse duis nibh sit
  • Laoreet vitae enim odio id

VÅR HISTORIA

 

Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate.

 

Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate.

 

+46-08-674 73 81

© Copyright. All Rights Reserved.

Kontakt

Lektor Katarina Piuva

Institutionen för socialt arbete

Stockholms universitet

106 91 Stockholm