Nyhetsbrev och pressmeddelanden

CALL FOR ABSTRACT

International school social work conference:
Empowering Global Futures: Strategies for School Social Work 9-10 sept.

Läs mer om konferensen och om att skicka in abstract.

******************************************************

CALL FOR ABSTRACT

Konferens om socionomutbildningen
14 november 2024.

 Läs mer om konferensen och om att skicka in abstract (senast 5 april).

*******************************************************

17 november 2020: Högskolan Väst i Trollhättan har fått socionom-utbildning och är nu medlem i FSSOC.

*******************************************************

Övrig information

28 januari 2021: FSSOC har lämnat ett yttrande till Socialdepartementet angående slutbetänkandet av utredningen Framtidens socialtjänst, Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag
SOU 2020:47.

Du kan läsa och ladda hem det här. 

*******************************************************

Senaste nytt från styrelsen

26 maj 2020 \\

Centrum för socialt arbete vid Uppsala universitet var värd vid årets förbundsmöte

 

Förbundsmötet hölls vid Centrum för socialt arbete (CESAR) i Uppsala under 11-12 mars 2020. Bland annat diskuterades dimensioneringen av socionomutbildningar i landet. Likaså informerades om socialtjänstutredningen samt valideringsutredningens fortsatta betydelse.

Därtill valdes en delvis ny styrelse.

*******************************************************

Möte med Socialstyrelsen ang strategiskt arbete med kompetensförsörjning och -utveckling, samtalsanteckningar

190920 \\ Möte med Socialstyrelsen

******************************************************

Nytt

Ny avhandling

11 november 2020 \\


Johan Lindwall, GU, disputerade 6/11 med sin avhandling Handlings-imperativets Dilemman - Om Frihet och Kontroll i Socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika.

Läs mer på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Här kan du också ladda ner avhandlingen. 


Vi säger grattis till Johan Lindwall!

*******************************************************

Styrelsen

Disputationer

24 september 2021: Ny avhandling socialt arbete: Fredrik Brunnström, Stockholms universitet.


I avhandlingen analyseras intresse- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och styrningen av socialtjänsten. Genom att beskriva och analysera SKR:s olika roller på socialtjänstområdet bidrar avhandlingen till att kasta ljus över en mycket betydelsefull organisation i det samtida svenska politiska systemet.

Ladda ner avhandlingen

*******************************************************

Disputation

29 januari 2021, kl 13:00 - 16:00


Peter Andersson, försvarar sin doktorsavhandling "Hot, våld och emotionellt arbete på de särskilda ungdomshemmen. Personalens berättelser." i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Plats: Zoomlänk

*******************************************************

Ny avhandling

Januari 2020 \\


Helena Hoppstadius disputerade på Mittuniversitetet i januari 2020 med sin avhandling Mäns våld mot kvinnor : Diskurser och kunskap i det sociala arbetets praktik. Abstract och länk till avhandlingen.


Grattis Helena Hoppstadius!

*******************************************************

Konferenser

CALL FOR ABSTRACT

International school social work conference:
Empowering Global Futures: Strategies for School Social Work

 

Läs mer om konferensen och om att skicka in abstract.

******************************************************

CALL FOR ABSTRACT

Konferens om socionomutbildningen 14 november 2024 med följande teman:


  • Vidareutbildningar på masternivå
  • Kopplingen mellan utbildning, forskning och praktik.
  • Verksamhetsförlagd utbildning
  • Det hållbara arbetslivet
  • Socionomutbildningen i nutid

 

Vi välkomnar abstracts inom ramen för något av ovanstående teman. Läs mer om konferensen och om att skicka in abstract (senast 5 april).

*******************************************************

ÅRSMÖTE 13 mars

Kallelse till årsmöte för Förbundet Sveriges Socionomutbildningar
den 13 mars 2024, kl. 16:00 - 17:00 på Umeå Universitet. Välkommen!

Kallelse

Dagordning

Stadgar

******************************************

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen

Datum \\ Nyhetsbrev